Vis Vitalis

юни3rd

Франция, 1830-та година. Когато младите членове на тайно общетво, посветено на защитата на правата на народа, са предадени пред властите и арестувани, задачата да ги спасят се пада тъкмо на тези, от които никой не е очаквал геройства. Кой е шпионинът, който ги е предал и ще се научат ли те да работят заедно преди враговете им да ги надвият? Една история за приятелството и за героя, който се крие у всеки от нас.

Няма коментари

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

RSS