Vis Vitalis
  • Други
  • юни3rd

    Франция, 1830-та година. Когато младите членове на тайно общетво, посветено на защитата на правата на народа, са предадени пред властите и арестувани, задачата да ги спасят се пада тъкмо на тези, от които никой не е очаквал геройства. Кой е шпионинът, който ги е предал и ще се научат ли те да работят заедно преди враговете им да ги надвият? Една история за приятелството и за героя, който се крие у всеки от нас.

  • януари8th

    English translation of the whole website is comming soon. Please use come back in a few days 😉