Vis Vitalis

Мая Йовчева

Творческа биография във Вис Виталис:

„Трите Ключа“ (2004)

автор

В ролята на: Мариета фон Балин

„Момиченцето от Земята“ (2005)

В ролята на: Ангела Самаел

„Как решихме да унищожим човечеството“ (2006)

автор

В ролята на: Майката на Стоянчо, Член на МеСеМеТе

„Славеят“ (2009)

В ролята на: Смъртта