Vis Vitalis

Надя Илиева

Творческа биография във Вис Виталис:

„Как решихме да унищожим човечеството“ (2006)

В ролята на: Член на МеСеМеТе, майката на Стоянчо

„Славеят“ (2009)

В ролята на: Прислужницата

„Принцесата и граховото зърно“ (2009)

В ролята на: Принц Мендел